Profil_Khtzkonk_kloster.jpg

NIKU bidrar til etablering av Armensk-Tyrkisk samarbeid

Siste høst arransjerte NIKU i samarbeid med Tyrkiske (Anadolu Kültür) og Amerikanske (World Monuments Fund) partnere en felt-workshop i grenselandet opp mot Armenia i det Østligste Tyrkia. Workshoppen var finansiert fra den Norske Ankara Ambassade med Freds-og-Forsonings-midler fra Utenriksdepartementet.

Vi hadde tre mål med prosjektet:

  • Å kartlegge og prioritere behov for en bevaringsinsatts for midelalderske Armenske kulturminner i Kars regionen nær den stengte grensen mellom Tyrkia og Armenia.
  • Å peke på muligheter for å utnytte den rike armenske kulturarv som grunnlag for lokal verdiskaping i en fattig del av Tyrkia, som trenger økonomisk utvikling for å fremme stabilitet i en sensitiv region.
  • Å bruke kulturminner som platform for dialog og samarbeid mellom Armenia og Tyrkia som i dag ikke har offisielle diplomatiske relasjoner.


Rapporten fra Workshoppen er nå publisert. Den blev presentert ved tre møter i Ankara 15. september, først et møte med den tyrkiske vise-kulturminister, dernest et møte i det tyrkiske utenriksdepartement og til slutt et møte hvor den norske ambassade hadde invitert deltakere fra de øvrige ambassader i Ankara.

Rapporten ble tatt godt i mot og de tyrkiske myndigheter har nå offisielt bedt de armenske myndigheter om å oppnevne armenske eksperter som kan bistå og rådgi tyrkerne om hvordan de best kan ta vare på den rike armenske kulturarv, som de har ansvaret for.

NIKU bidrar til etablering av Armensk-Tyrkisk samarbeid

I oktober avholdes en ny workshop med støtte fra den norske ambassaden, denne gang i Mus-regionen nær Van sjøen i det østlige Anatolia. Der skal de offisielt utpekte eksperter fra Armenia delta. Senere iverksettes et pilotprosjekt som skal hjelpe utviklingen av småskala turisme i en liten by i Kars-regionen.

NIKU ønsker med dette å illustrere at kulturminner kan bidra på felt som rekker langt ut over det vi vanligvis forbinner med kulturminner.