Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) er et av fire prosjekter som fikk tildelt Arktis-Nordic Centres of Excellence

Hvordan hådterer arktiske gruvebyer lokalsamfunnet etter at gruvedrift er opphørt? Hvordan blir gruvedriften og dens installasjoner til kulturminner? Dette er problemstillinger som Anne Cathrine Flyen i NIKU vil ta for seg i dette store nordisk fellesprosjekt.

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities


Foto viser taubanesentralen i Longyearbyen, symbolet på kulldriften i Longyearbyen.

Projektleder er professor Sverker Sörlin, KTH – Kungliga Tekniska högskolan. Deltagere: Stockholm universitet, Stockholm Environment Institute, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar/Stefansson Arctic Institute, Københavns Universitet, Nationalmuseeet (Denmark),  Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Universitetet i Oslo, Grønlands Naturinstitut, University of Oulu, Högskolan Dalarna, Sveriges lantbruksuniversitet og Memorial University Newfoundland (Canada).

Les mer om utdelingen på NordForsk.no