JPICH_.jpg

NIKU blogger og twitrer om kulturarv!

NIKU er deltaker i prosjektet Heritage Values som er finansiert gjennom EU-forskningsprogrammet kalt The Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage. Prosjektet går over to år og er et samarbeid mellom NIKU, University College London, University of Leiden og Universitat de Barcelona.

Målet med prosjektet er å bygge et europeisk forskningsnettverk for tvernasjonalt samarbeid mellom forskere, forvaltere og politiske aktører som arbeider med kulturarvsverdier. Prosjektet hadde oppstart i desember 2013 i London. I løpet av prosjektperioden skal det arrangeres tre workshops:

  • Workshop 1: Hvordan oppfatter ulike aktører kulturarv som verdi? (arrangeres i Leiden i juli 2014)
  • Workshop II: Hvordan blir kulturarv oppfattes som verdi i ulike evalueringssystemer og metoder? (arrangeres av NIKU i Oslo i oktober 2014)
  • Workshop III: Hvordan blir kulturarv oppfattet som verdi av allmennheten? (arrangeres i Barcelona i februar 2015).

NIKU blogger og kvitrer om prosjektet, og du er velkommen til å delta i diskusjonen. Eksempler på blogger fra NIKU kan du lese her:

Fra NIKU deltar Joel Taylor, Grete Swensen og Torgrim Sneve Guttormsen.

En oversikt over alle prosjektmedlemmene finner du her http://heritagevalues.net/

NIKU blogger og twitrer om kulturarv!