InSituSIS og InSituFarms

InSituSIS og InSituFarms

Kulturlag og arkeologiske levninger i miljøer der naturlige vannforhold mangler eller bare delvis forekommer, er meget utsatte for nedbryting dersom det skjer endringer av de jordkjemiske forhold. Bevaring av eksisterende arkeologisk materiale, vår felles underjordiske kulturarv, til nytte, glede og kunnskap for fremtidige generasjoner er et nasjonalt mål.

Les mer om InSituSIS og InSituFarms
Seminar: Bevaring og nedbrytning - overvåkning av kulturminner

Seminar: Bevaring og nedbrytning - overvåkning av kulturminner

NIKU inviterer til åpent seminar om bevaring, nedbryting og overvåking av kulturminner. Seminaret presenterer resultater og erfaringer fra to forskningsprosjekter (InSituSIS og InSituFarms) med tema overvåking av kulturminner over grunnvannsstand som NIKU sammen med prosjektpartners har arbeidet med de siste årene.

Les mer om Seminar: Bevaring og nedbrytning - overvåkning av kulturminner