Voldstad_gravestart.jpg

Seminar: Bevaring og nedbrytning - overvåkning av kulturminner

NIKU inviterer til åpent seminar om bevaring, nedbryting og overvåking av kulturminner. Seminaret presenterer resultater og erfaringer fra to forskningsprosjekter (InSituSIS og InSituFarms) med tema overvåking av kulturminner over grunnvannsstand som NIKU sammen med prosjektpartners har arbeidet med de siste årene.

Kulturlag og arkeologiske levninger i miljøer der naturlige vannforhold mangler eller bare delvis forekommer, er meget utsatte for nedbryting dersom det skjer endringer av de jordkjemiske forhold. Bevaring av eksisterende arkeologisk materiale, vår felles underjordiske kulturarv, til nytte, glede og kunnskap for fremtidige generasjoner er et nasjonalt mål.

Tid: 25. november 2015

Sted: Riksantikvarens konferansesal, Dronningens gate 13, Oslo

Les programmet her

Påmelding innen 16. november til: post@niku.no

Seminaret er gratis (men påmelding av hensyn til lunsjen)

Les mer om InSituSiS og InSituFarms

 

Seminar: Bevaring og nedbrytning - overvåkning av kulturminner