Stenkmaling fargeundersokelse.jpgUnder arbeid med Eidsvollsbygningen fant NIKUs konservatorer opprinnelig stenkmaling i limfarge fra 1814. Det ble avdekket i Rikssalen under malt lerrettapet fra 1864. Stenkene er i svart og engelskrødt på hvit bakgrunn på rupanel.

Fargeundersøkelse

NIKU har omfattende kunnskap om overflatebehandling, farger og dekor i gamle hus. Vi leverer et bredt spekter av tjenester til eiere og forvaltere av alle typer bygninger - fra kirker og herskapshus til bygårder og funkisvillaer.

Riktig istandsetting av gamle hus krever grundige forberedelser og fagkompetanse på bygningshistoriske undersøkelser. En tradisjonell fargeundersøkelse har ofte som formål å finne frem til en fargesetting og dekor som er mest mulig lik utseendet i den perioden som velges for tilbakeføringen.

Rent praktisk består arbeidet i lagvis avdekking av de materialene som ligger utenpå de bærende strukturene i bygningen. En såkalt “fargetrapp”, eller smal stripe av frilagte malingslag, viser fargehistorien på et bestemt sted i bygningen. Undersøkelse kan også gjøres ved å studere tverrsnitt av maling i mikroskop. Ved funn av malt dekor, slik som ådring, marmorering eller strek- og sjablondekor, bør det avdekkes større flater for å få et riktig inntrykk av variasjoner i farger og mønster. Resultatet av undersøkelsene kombineres med informasjon fra historiske kilder som gir hjelp til tolkning og datering. Kunderapportene vil vanligvis inneholde detaljerte oversikter over byggenes dekorasjons- og bygningshistorie.

Et stort antall fargeundersøkelser er registrert i NIKUs database over farger og dekor i eldre bygninger. NIKUs fageksperter kan med informasjonen fra tidligere gjennomførte analyser også bidra med rådgivning om stilhistorisk korrekt bruk av farger og materialer der deler av det historiske kildematerialet er tapt.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.
Håndholdt XRF-analyseapparat

Håndholdt XRF-analyseapparat

Ved hjelp av et håndholdt XRF-analyseapparat kan materialer analyseres på stedet og uten å ta prøver.

Les mer om Håndholdt XRF-analyseapparat