Profil_bryggen_bergen.jpgVestfasadene. Bryggen i Bergen.

Dateringskart for Bryggen i Bergen

NIKU utarbeider et dateringskart for Bryggen i Bergen. Målet er å få en visuell oversikt over dateringene for de forskjellige elementene på Bryggens vestfasader.

Bygningene bærer i dag preg av Bryggens mangfoldige historie og varierende status. Flere branner, eksplosjonen i 1944, skiftende bruk og dessuten perioder med manglende vedlikehold har ført til at omfattende reparasjoner og endringer har vært nødvendig. Vestfasaden av Bryggen, som er Bryggens signatur, er historisk sett delt i to: Den nordre delen består av «kopifasader» bygget opp på 1970-80-tallet, den søndre delen er det som står igjen av 1700-tallets vestfasade.

Vestfasadene på Bryggen i Bergen er tidligere målt opp, og NIKU ønsker å kunne bruke oppmålingene som bakgrunn for dateringskartet.  I forbindelse med tidligere fargeundersøkelser er det til dels gjort dateringer av fasadeelementene. Oppmålingen, informasjon fra fargeundersøkelser og annet arbeid på fasadene, samt informasjon i arkivalia kan danne grunnlag for et kart hvor hvert enkelte element på de enkelte fasadene er datert; - enten ved årstall eller innen for en periode.

Kartet vil være til hjelp for forvaltningen av Bryggen på alle nivåer: Riksantikvaren og Fylkeskonservator, samt eiere og håndverkere.

 

Dateringskart for Bryggen i Bergen

Les mer om dateringskartet på posters fra 5th International Architectural Paint Research Conference i 2014