Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A

Vestibyler, korridorer og trapperom i bygårder var ofte dekorert med flott strek- eller frihåndsdekor. I en murbygning fra 1900, i Skovveien i Oslo, finnes et godt bevart eksempel.

Himlingen har malt strekdekor og veggene viser en landskapsdekor i limfarge, begge deler er originale og aldri overmalt. NIKUs fargeundersøkelse har fastlagt vestibylens fargehistorikk med særlig vekt på utseendet omkring 1900, som underlag for beslutninger og farger og materialer i forbindelse med den planlagte oppussingsarbeider.

Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A


Interiør fra 1900.

Fargeundersøkelsen ble gjort ved lagvis avdekkinger og registrering av malinglag (fargetrapper), samt stikkprøver med skalpell på alle arkitekturelementene. Mikroskopi ble brukt både for å komplementære avdekkingene og for å datere malingslagene.

Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A


Avdekking på brystning.

Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A

Brystning ved fargeundersøkelse.

Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A

Avdekking på døren.  Fernisslag på ådringene.

Fargeundersøkelsen viste at treverket var malt fem ganger siden bygningstiden, noe som betyr at intervallet av moderniserings- og vedlikeholds oppmalinger var hvert 20.år. Kun den opprinnelige dekoren på dørene og brystningene var ukjent. Avdekkinger visste at alt treverk opprinnelig hadde en -lys eikådring. Tverrsnittbilder av materialprøver tatt av treverket viser at denne fargesettingen ble gjentatt to ganger og at alle  ådringene var fernissert.

Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A

Fernisslag på ådringene. 

 

Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A


Tverrsnitt av materialprøve viser tre ådringer.


Fargeundersøkelse av vestibylen i Skovveien 39A