Skovveien_Avdekking på døren.jpg

Fargeundersøkelser av trapperom i Oslo

Vestibyler, korridorer og trapperom i bygårder var gjerne rikt dekorerte. I murgårder fra 1800-tallet var det ofte maleri på vegger og tak. Gulv og trappetrinn kunne være dekket med mønstrete sementfliser, og trappene kunne få gelender i mahogni.

NIKU har fargeundersøkt flere trapperom i Oslo. Fargeundersøkelser danner selve grunnlaget for å kunne anbefale hvilke farger og materialer som bør brukes ved spørsmål om et interiør skal kunne tilbakeføres til opprinnelig eller tidligere utseende.

NIKU har blant annet gjort fargeundersøkelser i Farmasibygningen på Blindern (UIO), Paulus plass 2 og Skovveien 39A. I tillegg til fargeundersøkelser i Skovveien 39A, behandlet  NIKUs konservatorer også veggmaleriene og takdekoren. Disse er nevnt i D2s artikkel "Nedgang for oppganger"