Trondenes, midtre alterskapAlterskap i Trondenes kirke, trolig laget i Nürnberg på slutten av 1400-tallet

Kirkekunst

Kirkekunst må forvaltes aktivt for å beholde sin estetiske, kunst- og kulturhistoriske verdi. Skånsom konservering og etablering av gode oppbevaringsmiljøer har avgjørende betydning for kirkekunstens fremtidige verdi.

NIKU har lang erfaring med vedlikehold og bevaring av stavkirker, steinkirker fra middelalderen og senere tiders kirkebygninger i tre og mur. Dette gjelder spesielt veggfast dekor, billedkunst og bemalte skulpturer. NIKU kan tilby konservering, bygnings- og fargehistoriske undersøkelser, forslag til tiltak, restverdisikring samt råd om forebyggende bevaring og gode renholdsrutiner. NIKU kan også utføre ulike analyser som kan gi ytterligere informasjon om gjenstanden/interiøret.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

Les om forebygging av fukt- og klimaskader i kirkebygninger

Les artikkelen "Kirker og oppvarming - Hva skjer?" Haugen & Olstad, 2012, Meddelelser om konservering, nr. 1, side 21-29.

Konserveringsarbeid i Oppdal kirke

Konserveringsarbeid i Oppdal kirke

I september var NIKUs konservatorer Karen Mengshol, Nina Kjølsen Jernæs, Brit Heggenhougen og Christina Spaarschuh på feltarbeid i Oppdal kirke

Les mer om Konserveringsarbeid i Oppdal kirke
Galleribrystning i Holum kirke

Galleribrystning i Holum kirke

I mars 2015 var NIKU i Holum kirke og konserverte de 16 maleriene på galleribrystningen.

Les mer om Galleribrystning i Holum kirke
Behandling av prekestol i Ringebu stavkirke

Behandling av prekestol i Ringebu stavkirke

NIKUs konservatorer er i Ringebu stavkirke (Oppland) for å behandle den flotte barokke prekestolen fra 1703.

Les mer om Behandling av prekestol i Ringebu stavkirke
Konservering av baldakin og korskille i Holt kirke

Konservering av baldakin og korskille i Holt kirke

For tiden har NIKU syv konservatorer i Holt kirke i Tvedestrand. Her er vi for å sluttføre behandlingen av en dåpsbaldakin og et korskille.

Les mer om Konservering av baldakin og korskille i Holt kirke