Profil-oppdal.jpg

Konserveringsarbeid i Oppdal kirke

I september var NIKUs konservatorer Karen Mengshol, Nina Kjølsen Jernæs, Brit Heggenhougen og Christina Spaarschuh på feltarbeid i Oppdal kirke

Det er fjerde gangen at NIKU er i kirken og jobber med altertavlen og prekestolen. Denne gangen skal arbeidet avsluttes. Det er hovedsaklig retusjering på altertavlen som utføres. Altertavla er fra 1669 og staffert av Nils Nilsen. Det er en vakker og stor altertavle med grotesker, voluter, bladmetall og lasurer

Konserveringsarbeid i Oppdal kirke