Forsidefoto_nett.jpg

Middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke konservert

I Gjerstad kirke i Osterøy kommun henger det en gruppe middelalderskulpturer over korbuen. Det er et krusifiks fra ca 1300 og to kvinnelige helgenskulpturer fra ca 1400. Alle tre skulpturene er utskåret i tre og malt med tradisjonell oppbygde malinglag bestående av en krittgrundering, oljebasert maling og ulike forgyllingsteknikker.

Figurene har ikke opprinnelig stått sammen. De to kvinnelige figurene er ikledd hode- og hakelin og holder hver sin bok. Den ene holder en bok i en bokpose i sin venstre hånd, mens attributtet i høyre hånd er borte. Den andre figuren holder en bok i sin venstre hånd og attributtet mangler i høyre. Disse har antagelig stått i et helgenskap. Da attributtene er tapt, kan vi ikke sikkert si hvem disse figurene forestiller, men mulig en (eller begge) er sta. Birgitta?

Skulpturene kan ha tilhørt middelalderkirken på Gjerstad, som antagelig var en stavkirke. Denne ble revet og en ny tømret kirke ble bygget i 1622. De tre middelalderskulpturene ble på et tidspunkt plassert i kirkens altertavle. Da en ny kirke ble reist i 1871 ble middelalderskulpturene tatt ut av altertavlen og hengt opp som en kalvariegruppe på kirkeskipets sydvegg. Etter en restaurering i 1956-57 ble gjenstandene hengt over korbuen, ni meter over gulvnivå. Historiens endringer av kirkebygg og plassering har også resultert i at gjenstandene har overmalinger fra flere perioder, samt avdekking ned til opprinnelig malinglag som ble utført i 1957. NIKU har, på oppdrag fra Rikantikvaren, dokumentert skulpturene og deres originale utseende, malingoppbygging og tilstand ved hjelp av røntgenopptak, røntgenfluorescens analyser (XRF), treslagsbestemmelse av tre-emnet på krusifikset, samt tverrsnitt av malinglag og mikroskopi for å undersøke lagoppbygging. Behandlingen som er utført, har bestått i å feste løs maling, rense overflatene for støv og smuss, kitte og retusjere skader. Målet med behandlingen har vært å sikre original maling. Retusjeringen som er utført har ment å dempe skadebildet og å fremheve original polykromi.

Middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke konservert Middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke konservert 
 Middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke konservert Middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke konservert

Foto: Før og etter retusjering

Middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke konservert

Krusifikset henger på et sekundært kors. Foto: Birger Lindstad

Skulpturene ankom NIKU’s konserveringsatelier i januar 2015, og ble ferdig behandlet i desember samme år. I slutten av februar 2016 skal de returneres til kirken.