Profil_nonneoganne.jpgKonservator Anne Apalnes Ørnhøi er i gang med rens og konsolidering

To helgenskulpturer til konservering

På oppdrag fra Riksantikvaren skal NIKU konservere tre skulpturer fra Gjerstad kirke (Hordaland): to helgenfigurer fra 1400-tallet og et krusifiks fra 1300-tallet.

De to kvinnelige helgene er ikledd hode- og hakelin og holder hver sin bok. Attributtene i deres høyre hender mangler. NIKUs konservatorer skal konsolidere (feste løs maling), rense og gjøre minimal retursjering. 

To helgenskulpturer til konservering


Den ene damen holder en posebok, også kalt posebind og pungbok (hele boka likner en bok i en pose).