Profil_nannestad.jpg

Maleri fra Nannestad kirke restaureres

Maleriet "Kristus på korset" fra 1677 er til konservering hos NIKU. Maleriet skal renses, få ny kitt, fernisseres og retusjeres.

Maleriet måler 198 (h) x 150,5 (b) x 5,5 (d) cm med pynterammen, og er signert JS, men vi vet foreløpig ikke hvem kunstneren er. Maleriet gjennomgikk en svært omfattende restaurering på 1920-tallet, da lerretet ble dublert (forsterket), store hull og utfall ble kittet og skadene ble overmalt. Denne restaureringen begynte nå å vise store svakhetstegn, og maleriet trengte omfattende behandling med tanke på både den strukturelle og estetiske tilstanden.

NIKUs behandling i 2015 har bestått av følgende: Rens av hele maleriet og delvis fjerning av gammel overmaling. Fjerning av gammelt kitt som begynte å løsne. Ny kitting, fernissering og retusjering. De røde feltene som synes på bildene er det nye kittet, som er farget for å matche den originale røde grunderingsfargen og derved gjøre retusjeringen lettere.

Maleri fra Nannestad kirke restaureres


Det gamle, løse kittet er fjernet

Maleri fra Nannestad kirke restaureres


Ny rødt kitt er lagt på

Maleri fra Nannestad kirke restaureres


Ingrid og Brit er i gang med retusjering

Nederst på korsstammen er et bredt innskriftfelt med bokstaver i gull mot grå bunn: «Til Jesu Hukommelse og Nannestads Beprydelse Her Peter Grønner sette Lood, Hans Crucifix som gaf sit Blod Af Kierlighed paa Kaarsset ud Til ævig Frelse for sin Brud Solen der ved Beveget biet O Christen frem der etter Lef 1677». Bildet er forært av Peter Grimer i 1677, samme år som sgpr. Jens Mogensen giftet seg med hans søster Anne Margrethe Gruner (Jfr. Nannestadboken s. 497).