Holdhusmadonnaen forfra.jpgHoldhusmadonnaen fra 1400-tallet er eid av Fortidsminneforeningen, og er konservert av NIKU.

Holdhusmadonnaen – Norges eneste malte madonna i stein fra middelalderen

Steinskulpturen av Maria og Jesusbarnet har vært til behandling i NIKU i underkant av et år, og er nå ferdig konservert. Skulpturen, som er den eneste i sitt slag i Norge, kom tilbake til Holdhus kirke 14. juni, 2012.

Til tross for bleknede farger og utfall i maling, var skulpturen relativt godt bevart. Da den ankom konserveringsatelieret var store deler dekket av støv og mugg, og tjære hadde rent nedover skulpturen. Tjæren er trolig fra stavkirketiden, altså før ca. 1726. Holdhusmadonnaen ble renset og løs maling konsolidert (limt på). Rester av tjære som ikke kunne fjernes ble kamuflert med en vannbasert maling, i samme farge som tilstøtende lokalfarge. Madonnaen er eid av Fortidsminneforeningen, og hører hjemme i Holdhus kirke.

Det ble holdt markering og konsert i Holdhus kirke 14. juni. Malerikonservator Mille Stein i NIKU holdt foredrag, og Fortidsminneforeningens generalsekretær, Elisabeth Seip, fortalte om foreningens historikk og tilknytning til kirken.

Les mer hos Riksantikvaren

Les mer om Holdhus kirkeNorges Kirker

Les mer om Holdhusmadonnaen på forskning.no

Se video:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Publisert