Mollergata_skole_rensesvamp.jpgRensesvampen viser hvor skitne bildene er

Kunst i Møllergata skole konserveres i skoleferien

Møllergata skole har to store malerier som NIKU denne sommeren konserverer. Det er "Barn i virksomhet" og "Skolen og byen" av Ivar Henrik Thorkildsen (1911-1970). De enorme maleriene måler henholdsvis 2x5 meter og 2x9 meter, og er tilpasset skolens festsal. Bildene ble malt i forbindelse med skolens 90-års jubileum i 1951, men pga forsinkelser ble de avduket først året etter.

 

Maleriene er malt i en blandingsteknikk med ulike bindemidler, og de bærer preg av å ha hengt midt i byen og er svart skitne. NIKU renser, konsoliderer, retusjerer og planerer lerretsmaleriene før vi monterer dem tilbake i originale pynterammer.

Kunst i Møllergata skole konserveres i skoleferienKunst i Møllergata skole konserveres i skoleferien

 

Kunst i Møllergata skole konserveres i skoleferien