Holdhusmadonnaen.jpg

Video: Digital rekonstruksjon av Holdhusmadonnaen

Etter at Holdhusmadonnaen ble konservert hos NIKU, ble det laget en digital rekonstruksjon med animasjon som viser opprinnelige farger og mønster. Se videoen her.

Videoen viser hvordan steinskulpturen ser ut i dag, etter konservering, og hvordan fargene antagelig var da den kom til Norge i middelalderen.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Malerikonservator og forsker Mille Stein forteller i videoen om Holdhusmadonnaen:

Holdhusmadonnaen er en malt og forgylt sandsteinskulptur fra 1400-tallet. Den om lag 120 centimeter høye skulpturen ble sannsynligvis laget i Nord- eller Midt-Tyskland, eller i Flandern, av en meget dyktig billedhugger og en like dyktig maler. Når og hvordan skulpturen kom til Holdhus kirke i Hordaland vet vi ikke, men at den har vært i kirken i flere hundre år er sikkert. Malingen og forgyllingen er original, men veldig falmet. De fine brokadeapplikasjonene på klærne er det også bare rester igjen av.

De originale fargene har vært mye sterkere og klarere. For å vise hvordan skulpturen kan ha sett ut som ny er det derfor laget en digital rekonstruksjon av skulpturen. Den ble først skannet med laser. Laserskannet ble brukt til å «male» og «forgylle» skulpturen digitalt. Fargene i denne rekonstruksjonen er basert på vitenskapelig undersøkelse av skulpturen, og på kunnskap om middelaldermalerens materialer og metoder.

Marias kjole var opprinnelig kraftig grønn, med gullkanter og brokademønster. Kjolen er fôret med gråverkspels (vinterpels fra ekorn), som var supermoderne i middelalderen. Kappen hennes var dyp rød og pyntet med gullbrokadeapplikasjoner. Det blå fôret i kappen er den eneste fargen som har beholdt noe av sin fargekraft, sannsynligvis fordi den er malt med eggtempera og ikke med olje, som resten av skulpturen. Også Marias varmgrå underkjole og Jesus sin kjortel har hatt gullbrokadeapplikasjoner, alle forskjellige fra de som er på kappen til Maria. Fordi de er så nedbrutt er gullbrokadeapplikasjonen som er brukt på den digitale rekonstruksjon hentet fra andre middelaldergjenstander.

Mange vil nok synes at skulpturen har sett glorete ut som ny. Vi må huske på at den har stått i et ganske så mørkt kirkerom med små vinduer og lite lys.

Holdhusmadonnaen eies av Fortidsminneforeningen. Fargeundersøkelse, konservering og restaurering er utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Den digitale rekonstruksjonen er utført av Arkikon, Bergen, etter anvisning fra NIKU. Prosjektet er finansiert av Riksantikvaren og Sparebankstiftelsen.

Se også video fra Forskning.no:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Publisert