Atomet_Brit.jpg

Behandling av Per Kroghs fresker i Fysikkbygningen

På oppdrag av Universitet i Oslo har NIKU tilstandsvurdert Per Kroghs fresker i Fysikkbygningens vestibyle. I disse dager er NIKUs konservatorer i gang med behandlingen av freskene.

Kunstverket «Atomet i verdensrommet» fra 1938 er tegnet og malt av Per Krogh i samarbeid med Borgar Hauglid, som utførte glassarbeidene i vinduene. Kunstverket omfatter veggmalerier og glassutsmykninger på tre sirka like store veggflater, tilsammen dekker verket et areal på sirka 260 m2. hver vegg ca. 9x10 m i areal. Motivene fremstiller tre ulike synsvinkler på verden, og er koblet sammen via solstrålene som ledes fra vegg til vegg. På østvegg ser vi verdensrommet med solen i midten omgitt av planeter, melkeveien og nordlys. På nordveggen fremstilles solen som kilde for livet på jorden og mennesker, et barn tar sitt første skritt. På vestveggen er fysikkens lover fremstilt.

Tilstandsvurderingen omfattet kun maleriet på veggavsnittene, og ikke glassutsmykningene. Veggmaleriene er i god stand. I tillegg til mekaniske skader og skjemmende tidligere kittinger og retusjer, har det dannet seg sprekker langs vinduene, som stedvis medfører løs puss. I to områder har innfelte elementer løsnet, hvorav et av elementene har gått tapt. Overflaten er meget støvet. NIKUs arbeid omfatter rensing, kitting og retusjering.

Behandling av Per Kroghs fresker  i FysikkbygningenBehandling av Per Kroghs fresker  i FysikkbygningenBehandling av Per Kroghs fresker  i Fysikkbygningen

Maleriene er fargerike og fargesterke. Malingsteknikken ser ut til å være til dels fresko, altså malt på ikke avbundet puss. Freskomaleri er en meget holdbar malingsteknikk fordi pigmentene forbindes med pussen under pussens herdingsprosess.