Kunst i skolebygg – et uttrykk for demokrati og en ukjent ressurs

Kunst i skolebygg – et uttrykk for demokrati og en ukjent ressurs

De siste 40 årenes kulturpolitikere har lagt stor vekt på, og bevilget omfattende ressurser til formidling av kunst til barn og unge. Blant annet er Oslos nærmere 200 skolebygg utsmykket med kunst av anerkjente norske kunstner. Men er det egentlig noen som legger merke til all kunsten? Og hva skjer når tiden går og kunstverkene forfaller?

Les mer om Kunst i skolebygg – et uttrykk for demokrati og en ukjent ressurs
Offentlig kunst: formidling, forvaltning og bevaring

Offentlig kunst: formidling, forvaltning og bevaring

Mange av oss kan i hverdagen glede oss over kunst i offentlige bygninger. Det de færreste kanskje tenker på, er at også utsmykninger må vedlikeholdes.

Les mer om Offentlig kunst: formidling, forvaltning og bevaring
Tilstandsvurdering av kunst i skoler

Tilstandsvurdering av kunst i skoler

I perioden fra høsten 2012 til våren 2014 utførte NIKU på oppdrag fra Undervisningsbygg tilstandsvurderinger av kunst i alle skolene i Oslo kommune.

Les mer om Tilstandsvurdering av kunst i skoler
Behandling av Per Kroghs fresker  i Fysikkbygningen

Behandling av Per Kroghs fresker i Fysikkbygningen

På oppdrag av Universitet i Oslo har NIKU tilstandsvurdert Per Kroghs fresker i Fysikkbygningens vestibyle. I disse dager er NIKUs konservatorer i gang med behandlingen av freskene.

Les mer om Behandling av Per Kroghs fresker i Fysikkbygningen
Muralmaleriene i Oslo rådhus

Muralmaleriene i Oslo rådhus

NIKU har konservert muralmaleriene i Oslo rådhus. Maleriene er i god stand, men de nederste veggpartiene var påført skader etter at mennesker har kommet borti veggene.

Les mer om Muralmaleriene i Oslo rådhus
Kunst i Møllergata skole konserveres i skoleferien

Kunst i Møllergata skole konserveres i skoleferien

Møllergata skole har to store malerier som NIKU denne sommeren konserverer. Det er "Barn i virksomhet" og "Skolen og byen" av Ivar Henrik Thorkildsen (1911-1970). De enorme maleriene måler henholdsvis 2x5 meter og 2x9 meter, og er tilpasset skolens festsal. Bildene ble malt i forbindelse med skolens 90-års jubileum i 1951, men pga forsinkelser ble de avduket først året etter.

Les mer om Kunst i Møllergata skole konserveres i skoleferien