Profil_rontgen.jpgKonservator Christina Spaarschuh og arkeolog Solveig Thorkildsen forbereder røntgning av kam

Røntgen av arkeologiske funn

Konservator Christina Spaarschuh og funnansvarlige arkeologer fra Follobaneprosjektet samarbeider i sommer om å røntgenfotografere arkeologiske funn fra utgravningene som pågår i middelalderbyen Oslo.

Først ut er funnene fra feltet rundt Saxegårdsgata 15, hvor blant annet kirkegården tilhørende middelalderens Nikolaikirke ble gravd ut. Hovedsakelig røntgenfotograferes et utvalg av metallfunnene, hvorav mange gjenstander er så korroderte at man hverken ser form eller konturer på dem. Vi har også røntgenfotografert en dekorert beinkam for å undersøke festeanordningen og mengde metall i gjenstanden forøvrig. Røntgenbildene viste kun rester etter nagler i festeanordningen. Kammen er av en type som hovedsakelig dateres til 1100-tallet, men som forekommer fra begynnelsen av 1000-tallet til begynnelsen av 1200-tallet.

Røntgen av arkeologiske funn Røntgen av arkeologiske funn

En dekorert beinkam blir røntgenfotografert, og røntgenbildene viste rester etter nagler i festeanordningen