Åpen dag

Åpen dag hos konserveringsavdelingen

Har du lyst til å lære mer om hvordan en konservator jobber?

I forbindlese med kulturminnedagene arrangerer NIKUs konserveringsavdeling åpen dag onsdag 14. september 2016.

Arrangementet er åpent for alle interesserte fra kl 16-19

Her på NIKUs konserveringsavdeling kan du lære mer om

  • Konservering og restaurering av maleri og bemalt treskulptur
  • Fargeundersøkelser av bygninger
  • Dokumentasjonsmetoder (UV/IR/røntgen/XRF/mikroskopi)


Velkommen til en spennende og lærerik dag! Vi tror dette kan bli interessant både for de som kan litt om konservering fra før og de som ikke kjenner til vårt fagfelt.

Det er ingen påmelding til arrangementet men vi setter pris på om publikum kan melde sin interesse gjennom denne facebookinvitasjonen.

Her finner dere informasjon om arrangementet fra Kulturminnedagene sine nettside.

Vel møtt på åpen dag!


Publisert