Tapet på Borgestad gårdI 2010 foretok NIKU en tilstandsundersøkelse av et 1700-talls bemalt lerretstrekk på Borgestad gård. I 2011 utførte NIKU en omfattende behandling av tapetet på grunnlag av tilstandsundersøkelsen.

Veggfast dekor (interiør)

Veggfast dekor og eldre tapeter må forvaltes aktivt for å beholde sin kulturhistoriske, estetiske og økonomiske verdi. Etablering av gode oppbevaringsmiljøer og skånsom behandling har avgjørende betydning for å sikre lang levetid og verdien.

Private og offentlige eiere av historiske interiører vil i NIKU finne en unik sammensetning av avansert konserveringskompetanse, metodikk og teknologi. Det gjelder for både behandling av generelt forfall og mer kompliserte skader, og tilbakeføring til original fargebruk og dekor. NIKU har bred kompetanse på malte interiører og fasader, deriblant tapeter. Vi kan tilby behandlingsvurdering og kostnadsoverslag på større prosjekter, rådgivning i tilknytning til renhold og miljø, samt bygnings- og fargehistoriske undersøkelser. Av mer konkrete behandlinger utfører NIKU fastlegging av løs maling, rensing, utbedring av hull og revner og retusjering. NIKU utfører også restverdisikring og skadeutbedring ved brann, vannlekkasje osv. I tillegg har intstituttet bred forskerkompetanse på dette området og har både et nasjonalt og internasjonalt nettverk knyttet til forskning på historiske materialer og metoder.

NIKUs uavhengighet sikrer våre kunder en uhildet vurdering av den generelle tilstand, omfanget på skader og behandlingsbehov. NIKU har som profesjonell tjenesteyter etablert strenge retningslinjer med hensyn til konfidensialitet.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

Interiøret i Sollia kirke skal reddes

Interiøret i Sollia kirke skal reddes

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sender fire konservatorer til Sollia kirke i Stor-Elvdal kommune for å begynne nødvendig og viktig restaureringsarbeid.

Les mer om Interiøret i Sollia kirke skal reddes
Konsolidering i Stordal gamle kirke

Konsolidering i Stordal gamle kirke

NIKU er i Stordal gamle kirke, eller Rosekyrkja i Møre og Romsdal for å konsolidere og rense limfargedekor i skipet. Kirken er rikt dekorert; vegger, tak og bjelkeverk er bemalt med fargerike ranker, blomster, draperier og bibelske figurmotiv. Kirken ble bygd i 1789 og var i bruk fram til 1907. Den eies i dag av Fortidsminneforeningen.

Les mer om Konsolidering i Stordal gamle kirke
Konservering av malerier fra Majorstua skole

Konservering av malerier fra Majorstua skole

NIKU er i gang med behandling av to store malerier fra Majorstua skole, på oppdrag fra Undervisningsbygg.

Les mer om Konservering av malerier fra Majorstua skole
1700-talls tapeter blir konservert og restaurert

1700-talls tapeter blir konservert og restaurert

NIKU har restaurert 1700-talls papirtapeter i salen i 2. etasje på Loftesnes (trolig oppført i årene 1772-1776 av sorenskriver Michael Fleischer).Tapetet er trykket på baner som er limt sammen av enkeltark ( 65 x 55 cm), dette var før man hadde utviklet teknikken med å fremstille papir i uendelige baner. Tapetet er trykket for hånd og mønsteret med de lekre slanke blomsterrankene og enkeltblomstene, er typisk for klassisismen.

Les mer om 1700-talls tapeter blir konservert og restaurert