Restaurering av 1700-talls lerretstrekk fra Mangelsgården

Konserveringsavdelingen har restaurert to 1700-talls dekorerte lerretstrekk fra to rom i Mangelsgården, Oslo.

Dendrokronologiske undersøkelser utført av Jan Michael Stornes har datert den eldste fløyen i Mangelsgården til 1681. I 2010 ble det igangsatt en omfattende utbedring av en råteskadet yttervegg, og lerretstrekkene i rommene innenfor ble i den forbindelse demonterte av NIKU.

Restaurering av 1700-talls lerretstrekk fra Mangelsgården

Demontering.

Restaurering av 1700-talls lerretstrekk fra Mangelsgården


Restaurering av 1700-talls lerretstrekk fra Mangelsgården

Det ene lerretstrekkets dekor kan dateres til 1730-tallet, men denne er i stor grad overmalt. Det andre lerretstrekket har bevart dekor fra 1770-tallet. De ble på slutten av 1700-tallet dekket med fyllingspaneler.

Lerretstrekkene ble behandlet på NIKUs atelier i 2014 etter å ha ligget lagret på ruller siden 2010. Behandlingen av lerretstrekkene har bestått i overflaterensing, planering av deformasjoner og stabilisering av lerretene ved å montere støttelerret til baksiden.

NIKU remonterte nylig lerretstrekkene i Mangelsgården. De vil bli dekket av fyllingspanelene fra 1790-tallet, med ett veggparti vil stå eksponert for å vise den bevarte 1770-talls dekoren.

Restaurering av 1700-talls lerretstrekk fra MangelsgårdenRestaurering av 1700-talls lerretstrekk fra Mangelsgården