Restaurering av papirtapet fra 1780-tallet

Konserveringsavdelingen ble nylig ferdig med restaureringen av et papirtapet fra 1780-tallet i salen i sorenskrivergården på Loftesnes i Sogndal. Gården ble bygget i perioden 1772 - 1776.

Tapetet med klassisistisk motiv har aldri vært tildekket av senere tapetlag, og er bevart på tre av rommets vegger. Fargene i motivet er nedbleket og hadde før behandlingen omfattende skader i form av deformasjoner, fuktskjolder, gamle lappinger, huller, revner og manglende biter.

 

Restaurering av papirtapet fra 1780-tallet

Detalj av tapet hentet fra et hjørne hvor tapetet har stått beskyttet mot sollys.

Restaureringsarbeidet har bestått i overflaterensing, lapping av skader og festing av løse biter samt retusjering.

 

Restaurering av papirtapet fra 1780-tallet

Før behandling.

 

Restaurering av papirtapet fra 1780-tallet

Etter behandling.

 

Restaurering av papirtapet fra 1780-tallet

Østveggen i salen før behandling.

 

Restaurering av papirtapet fra 1780-tallet

Østveggen i salen etter behandling.

En originale brystning av lerret dekorert med et fyllingsimiterende motiv ble behandlet samtidig.

Les mer om tapetene på Loftesnes