Gjengroing_profil.jpgSyltefjorddalen på Varangerhalvøya, til venstre i 1969 og til høyre i 2005 (Foto: Kartverket)

Fotoskatt i arktisk grenseland viser at det gror igjen

Ved hjelp av gamle og nye fotografier klarer forskerne å skaffe seg ny kunnskap om hvordan og hvorfor nordområdene gror igjen.

En unik serie med historiske flybilder fra det nordligste fastlands-Norge er nå offentligjort. Forskere fra Framsenteret har saumfart Kartverkets arkiver og samlet nesten 400 fotografier fra Varangerhalvøya fra årene rundt 1970. Bildene gir et sjeldent innblikk i landskapsendringer over de siste fire ti-årene og blir nå brukt til å kartlegge hvordan vegetasjonen har endret seg i grenselandet mot den arktiske tundraen.

Gjengroing i tilknytning til rundt 400 kjente kulturminnelokaliteter med opprinnelse fra jernalderen frem til rundt 1900 har også blitt kartlagt i forbindelse med prosjektet. Arkeolog Alma Thuestad har deltatt i prosjektet.

Les hele artikkelen på forskning.no