Lakseplass, Vestertana.

Lang tids bruk i Sápmi - tradisjonell kunnskap og kartlegging av kulturminner

Finnmarksloven slår fast at lokalbefolkningen har særskilte rettigheter på grunn av alders tidsbruk og lokal sedvane, og har startet arbeidet med å identifisere eksisterende rettigheter. I lys av dette fokuserer Stine Barlindhaug på utvikling av alternative metoder for å dokumentere og visualisere samisk landskapsbruk. Bruk av GIS med visualisering av landskapsbruk aktualiseres i økende grad både som følge av ønsket om bærekraftig arealforvaltning og rettighetsidentifisering.

Barlindhaug har valgt området rundt Vestertana i Finnmark som prosjektets studieområde, og arbeidet gjøres i nært samarbeid med både reindriftutøvere og fastboende som bruker området. En sentral tilnærming i prosjektet er bruk av SIT (spatial information technology) og PGIS for å visualisere historisk bruk, kontinuitet og endring på kart. Denne metodikken har vært i bruk andre steder i verden, særlig i Asia og Amerika, siden slutten av 1980-tallet. I Skandinavia og Norge har svært lite vært gjort på dette området. Som en del av prosjektet, har hun hatt ett års opphold med vekt på komparative studier ved; The Centre for Social, Spatial and Economic Justice  ved University of Britsh Colombia, Okanagan.

Publikasjon:
Barlindhaug, Stine; Pettersen, Bjørg., 2011, Kartfesting av lokal kunnskap - en tverrfaglig tilnærming til kulturminneregistrering. Primitive tider; Vol. 13. s. 17-29.

Lokal kunnskap – et nyttig redskap for kulturminneforvaltninga Av Stine Barlindhaug i NIKU Tema 39 er en noe forkortet utgave av den samme artikkelen.

Les mer på Forskning.no

Publisert