bjb5.jpgFoto: Bård-Jørgen Bårdsen

Reindeer husbandry in a Globalizing North

Marius Warg Næss fra NIKUs Nordområdeavdeling deltar i Nordic Centre of Exellence prosjektet “Reindeer husbandry in a Globalizing North - resilience, adaptations and pathways for actions”.

Prosjektet er et av fire prosjekter som fikk penger fra Nordforsk og vil pågå i perioden 2016-2020.

Les mer om arbeidspakkene i prosjektet "ReiGN: Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions” i Pastoralism, Climate Change and Policy

Kontaktperson: Marius Warg Næss