einar.jpgSjøsamebygda Dunvika på øya Spildra i Kvænangen kommune i Troms.

Samiske tall forteller - seminar om samisk næringsliv

”Samiske tall forteller” ble lansert i 2008, og er en årlig rapport utgitt av en faglig analysegruppe for samisk statistikk. Rapportene omhandler samisk statistikk over ulike emner. "Samiske tall forteller 7" kom ut 15. oktober 2014.

Rapportene skal bidra til økt kunnskap som kan brukes i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

I forbindelse med presentasjonen av en ny publikasjon i serien Samisk statistikk, har Same- og minoritetspolitisk avdeling i  kommunal- og moderiniseringsdepartementet inviterer til seminar om samisk næringsliv. NIKUs forsker Einar Eythorsson bidrar med innlegget: «Hva skjer med fiskeriene i de sjøsamiske fjordene?»

 

Samiske tall forteller - seminar om samisk næringsliv

Sjøsamebygda Pollen på Stjernøya i Alta kommune.

Seminar holdes hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo, tirsdag 25 november.