Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana

Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana

I samarbeid med Tana historielag og Vestertana bygdelaget arbeider NIKU’s Nordområdeavdeling ved Stine Barlindhaug med et formidlingsprosjekt for å tilgjengeliggjøre innsamlet kulturminnedata og kunnskap om historisk landskapsbruk.

Les mer om Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana
Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Stine Barlindhaug koblet lokalkunnskap og teknologi for å dokumentere og formidle historisk landskapsbruk og 700 kulturminner som tidligere ikke har vært registrert.

Les mer om Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark