profil_tana.jpg

Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana

I samarbeid med Tana historielag og Vestertana bygdelaget arbeider NIKU’s Nordområdeavdeling ved Stine Barlindhaug med et formidlingsprosjekt for å tilgjengeliggjøre innsamlet kulturminnedata og kunnskap om historisk landskapsbruk.

Målet er å utarbeide en publikasjon som skal kunne brukes av både skoleverk, historielag og private hvor det gjennom tekst med tilhørende gode kart og bilder stimulerer folk til å bevege seg ut i landskapet for å bli kjent med kulturminner, kulturhistorie og tidligere landskapsbruk. Det er i begrunnelsen for prosjektet særlig framhevet hvor verdifullt det vil være å ha slikt materiale tilgjengelig for unge som nå vokser opp.

Det å kunne kombinere ferdsel i de tradisjonelle resurssområdene og samtidig få formidlet kunnskap og se sporene i det landskapet kunnskapen hører til i vil være verdifullt. Det vil også gi både barn og unge voksne som ikke har den samme levde erfaringen som de eldre generasjonene et godt innblikk i områdets kulturhistorie. Formidlingsprosjektet har mottatt støtte fra Framsenteret, Sametinget og Norges Forskningsråd.

Prosjektet er en forlengelse av et doktorgradsprosjekt «Cultural Sites, Traditional Knowledge and Participatory Mapping.Long-term land use in a coastal Sàmi community» av Stine Barlindhaug (2013)

Kulturminner, kulturhistorie og historisk landskapsbruk i Tana

Gammetuft i Giillašdalen, Tana