Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjonssamfunnet (DIGSAM) er et treårig forskningsprosjekt (2013 – 2016), som støttes av Forskningsrådets regionale forskningsfond (RFF).

Les mer om Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)