Seminar 18. februar: The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies

Seminar 18. februar: The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies

I forbindelse med et nyoppstartet Forskningsrådsfinasierte prosjektet «The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach» inviteres det til seminar i regi av NIKU Nordområde.

Les mer om Seminar 18. februar: The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies
The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach (HIERARCHIES) er et internasjonalt forskningsprosjekt (FRIPRO/FRIHUMSAM, kategorien “Unge forskertalenter”). Hovedformål er å undersøke hvordan privatisering av tidligere fellesbeiter påvirker sosial organisering blant samiske reindriftsutøvere i Norge og tibetanske pastoralister på det Qinghai-Tibetanske platået i Kina.

Les mer om The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach