Tibet_profil.jpgFlokk med sau og geit i Tibet. Gjeting blir som regel gjort i felleskap med andre pastoralister. Foto: Marius Warg Næss.

Seminar 18. februar: The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies

I forbindelse med et nyoppstartet Forskningsrådsfinasierte prosjektet «The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach» inviteres det til seminar i regi av NIKU Nordområde.

Sted: Møterom «Ny-Ålesund» (2 etasje), Framsenteret

Tid: Onsdag 18. Februar 12:30-16:00

Les programmet her

Les mer om prosjektet