Reindrift_profil.jpgEn reinflokk i gjerde. Foto: Bård-Jørgen Bårdsen.

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach (HIERARCHIES) er et internasjonalt forskningsprosjekt (FRIPRO/FRIHUMSAM, kategorien “Unge forskertalenter”). Hovedformål er å undersøke hvordan privatisering av tidligere fellesbeiter påvirker sosial organisering blant samiske reindriftsutøvere i Norge og tibetanske pastoralister på det Qinghai-Tibetanske platået i Kina.

Privatisering av fellesbeiter er et globalt fenomen og representerer en trussel for den tradisjonelle kollektive daglige driften, blant annet gjennom å begrense mulighetene for å samarbeide samt øke konfliktnivået blant nomadiske pastoralister.

Prosjektet tar utgangspunkt i pågående endringer i eiendomsrettigheter i Norge og Kina og vil undersøke hvordan dette påvirker tradisjonelle sosiale arbeidsfellesskap, kalt siida i reindriften og ru skor i Tibet.

Tradisjonelt var siidaen og ru skor fleksible og dynamiske sosiale institusjoner som endret karakter og sammensetning i relasjon til både miljømessig og sosiale forhold. Muligheten til å bytte gruppetilhørighet gjorde at gruppene var relativt egalitære og en sentral hypotese i prosjektet er at privatisering, gjennom å begrense muligheten for å bytte gruppe, kan gjøre at de blir mer hierarkiske.

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

Flokk med sau og geit i Tibet. Gjeting blir som regel gjort i felleskap med andre pastoralister. Foto: Marius Warg Næss.

Prosjektet  ledes av NIKUs Nordområdeavdeling med Marius Warg Næss som prosjektleder.

Andre partnere i prosjektet er NINA Tromsø (Norge), University College London (Storbritannia), Sveriges landbruksuniversitet (Sverige) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Norge).

Prosjektets varighet er 2015-2018.

(FRIPRO/FRIHUMSAM, kategorien “Unge forskertalenter”)

 

Les mer om HIERARCHIES på prosjektets hjemmeside