Leter etter urfolksvar på tundraen

Leter etter urfolksvar på tundraen

Hva skjer når et urfolk blir utsatt for globalisering og assimilering? Er det mulig å opprettholde og videreføre kulturarven og det tradisjonelle levemønstret? Zoia Vylka Ravna dro til nenetserne på den russiske tundraen for å finne svar.

Les mer om Leter etter urfolksvar på tundraen
Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia (HUMANOR) er et internasjonalt forskningsprosjekt (JPI Climate project), som ledes fra Arctic Centre i Finland med Bruce Forbes som prosjektleder. NIKUs Nordområdeavdeling ved forsker Stine Barlindhaug leder den norske delen av prosjektet.

Les mer om Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia
Launch workshop i Rovaniemi

Launch workshop i Rovaniemi

Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia (HUMANOR) arrangerte "launch workshop" i Artikum Rovaniemi 21. - 22. januar 2015

Les mer om Launch workshop i Rovaniemi