Porsanger_profil.jpgBildet viser deler av melkegjerdet fra slutten av 1800-tallet i Porsanger

Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia (HUMANOR) er et internasjonalt forskningsprosjekt (JPI Climate project), som ledes fra Arctic Centre i Finland med Bruce Forbes som prosjektleder. NIKUs Nordområdeavdeling ved forsker Stine Barlindhaug leder den norske delen av prosjektet.

Nordlige urfolk som nenetsere, evenki og en del av samene har i århundrer levd i tett samhandling med rein, først som villreinjegere og senere gjennom ulike faser med tamreindrift.

Arktis har i tidligere århundrer gjennomgått klimatiske svingninger som menneskene har forholdt seg til på ulike måter. I de siste ti- og hundreårene har også andre drivere for sosialøkologiske endringer som politiske styresett, endret lovgivning og markeder hatt stor innvirkning og påvirket endringer i arealbruk. Fortsatt praktiseres et tradisjonelt levesett i store områder av nordlige Eurasia. I denne forbindelse er reindrift et bindeledd for historiske studier om relasjoner mellom mennesker, dyr og miljø. Integrerte studier på samfunnsendring i ulike reindriftssamfunn over flere skalaer og sektorer kan gi innsikt i menneskers rolle som aktive agenter eller passive mottakere av endring.

Andre partnere i prosjektet er University of Aberdeen (Skottland), Uppsala Universitet (Sverige), Ájtte - Svensk fjell- og samemuseum (Sverige) og Ural Federal University i Yekaterinburg (Russland).

Prosjektets varighet er fra 2015-2018.

Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

Skyteskjul, Digermulhalvøya, Gamvik.

Les mer om prosjektet på Artic Centre's hjemmeside