Rapport: Kulturminneovervåkning på Svalbard

Rapport: Kulturminneovervåkning på Svalbard

Denne rapporten presenterer et forslag til metode for kartlegging og langsiktig overvåking av kulturminner på Svalbard blant annet ved hjelp av droner.

Les mer om Rapport: Kulturminneovervåkning på Svalbard