"Asmara – Africa’s Modernist City"

"Asmara – Africa’s Modernist City"

Arkitekturhistoriker dr. Edward Denison gjestet NIKU 2. september og holdt gjesteforedraget: "Asmara – Africa’s Modernist City".

Les mer om "Asmara – Africa’s Modernist City"
Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?

Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?

Tone Olstad og Annika Haugen er i gang med et prosjekt for Riksantikvaren om fremtidens klimautfordringer for kirker.

Les mer om Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?
NIKU i middelalderparken

NIKU i middelalderparken

NIKU har sammen med Rambøll Norge AS (Oslo), med Landskapsfabrikken AS, Carl Viggo Hølmebakk AS, Conventor, Lysdesign Halvor Næss og kunstner Knut Wold vært ett av tre team som har deltatt i et paralellopppdrag om utvikling av Middelalderparken i Oslo.

Les mer om NIKU i middelalderparken
Ny bok om det eldste Levanger: «Levangerhistorier»

Ny bok om det eldste Levanger: «Levangerhistorier»

Hvor gammel er Levanger som by? Finnes det arkeologiske spor etter den tettbebyggelsen som sagaene lar oss ane på stedet? Hva vet vi om levangerfolks kontakt med den store verden i århundrene før sagatiden?

Les mer om Ny bok om det eldste Levanger: «Levangerhistorier»
Vi inviterer til åpent seminar: Hvordan blir et kulturminne til?

Vi inviterer til åpent seminar: Hvordan blir et kulturminne til?

I anledning utgivelsen av SIS-antologien «Å lage kulturminner», har vi gleden av å invitere til et seminar hos NIKU, Storgata 2, Oslo. Torsdag 14. november kl. 15 – 16:30. Seminaret er åpent for alle kulturminneinteresserte.

Les mer om Vi inviterer til åpent seminar: Hvordan blir et kulturminne til?
Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjonssamfunnet (DIGSAM) er et treårig forskningsprosjekt (2013 – 2016), som støttes av Forskningsrådets regionale forskningsfond (RFF).

Les mer om Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)
Hvordan blir et kulturminne til?

Hvordan blir et kulturminne til?

Det stilles stadig spørsmål ved kulturminneforvaltningens vurderinger og praksis. Hva gjør noe til et kulturminne? Og hvem bestemmer dette? Disse spørsmålene belyses i antologien «Å lage kulturminner», som nå er publisert.

Les mer om Hvordan blir et kulturminne til?
Vann og kulturminner på Forskningsdagene 2013

Vann og kulturminner på Forskningsdagene 2013

På Forskningsdagene 2013 deltok NIKU og NGU med en utstilling fra MILJØ2015-prosjektet "Urban WATCH", som viser hvorfor vann er viktig for bevaring av kulturminner og for stabilitet av bygg.

Les mer om Vann og kulturminner på Forskningsdagene 2013
Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Stine Barlindhaug koblet lokalkunnskap og teknologi for å dokumentere og formidle historisk landskapsbruk og 700 kulturminner som tidligere ikke har vært registrert.

Les mer om Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark
Kulturminner – Fra statlig hegemoni til lokalt initiativ

Kulturminner – Fra statlig hegemoni til lokalt initiativ

I henhold til kulturminneloven er alle spor etter menneskelig aktivitet kulturminner, men kulturminneloven sier ikke noe om hvilke kulturminner som er viktige, hvilke kulturminner vi bør ta vare på og hvilke deler av vår historie som vi kan la gå i glemmeboken. Dette må vi selv avgjøre.

Les mer om Kulturminner – Fra statlig hegemoni til lokalt initiativ
Tar tempen på nordnorske kulturlag

Tar tempen på nordnorske kulturlag

Hvor lenge kan spor helt fra steinalderen bevares i jorden? Dette vil arkeologene undersøke nærmere ved å montere måleutstyr for å overvåke utviklingen i kulturlagene. Arkeologer fra Sametinget, Tromsø Museum og NIKU har som mål å kartlegge bevaringsforholdene i tufter fra yngre steinalder i Finnmark.

Les mer om Tar tempen på nordnorske kulturlag
Fant vikingtidshus med georadar

Fant vikingtidshus med georadar

Nye registreringsmetoder gir oppsiktsvekkende funn ved gravfeltet på Borre i Vestfold. Her er det funnet hus og en havn fra jernalder.

Les mer om Fant vikingtidshus med georadar
LBI mot nye dybder

LBI mot nye dybder

– Ny teknologi som hurtigere kan påvise hvor vi kan forvente arkeologiske funn, kan øke samfunnets aksept for arkeologiske undersøkelser, sier Carsten Paludan-Müller, administrerende direktør i NIKU.

Les mer om LBI mot nye dybder
NIKU inviterer til foredrag: Protecting our ‘Common Legacy’: World Heritage and Conflicts in Africa

NIKU inviterer til foredrag: Protecting our ‘Common Legacy’: World Heritage and Conflicts in Africa

Albino Jopela holder foredrag om kulturarvskonflikter som kan oppstå fra et lokalt perspektiv, med Sør Afrika som case, sett i lys av UNESCOs overordnede strategier. Foredraget er åpent for alle interesserte, og holdes i NIKUs lokaler i Storgata 2, mandag 3. juni, kl. 12-14.

Les mer om NIKU inviterer til foredrag: Protecting our ‘Common Legacy’: World Heritage and Conflicts in Africa
NIKU prekvalifisert i byplankonkurranse om utvikling av Aabenraa

NIKU prekvalifisert i byplankonkurranse om utvikling av Aabenraa

Under ledelse av arkitektkontoret Transform, har NIKU, sammen med Gehl Architects, Kragh & Berglund landskab og Niras prekvalifisert seg i konkurransen om å skape en ny utviklingsplan for den danske byen Aabenraa, som fremtidens kjøpstad.

Les mer om NIKU prekvalifisert i byplankonkurranse om utvikling av Aabenraa
Seminar: Teknologiske nyvinninger gir spennende arkeologiske resultater

Seminar: Teknologiske nyvinninger gir spennende arkeologiske resultater

NIKU inviterer til seminar på NIKU i Oslo: The LBI ArchPro Initiative and Scandinavian Archaeology, 30. april 2013, kl. 13:00-15:00.

Les mer om Seminar: Teknologiske nyvinninger gir spennende arkeologiske resultater
Kronikk: Bruk kulturarv i fred og forsoning

Kronikk: Bruk kulturarv i fred og forsoning

Gjenoppbygging av kulturarv i fattige og konfliktutsatte land må være en del av norsk bistandsarbeid.

Les mer om Kronikk: Bruk kulturarv i fred og forsoning
Nyere arkeologiske registreringsmetoder ved vegutbygging

Nyere arkeologiske registreringsmetoder ved vegutbygging

Denne uken la Statens vegvesen og NIKU fram en rapport der det redegjøres for hvilke nyere avanserte arkeologiske metoder som kan være aktuelle å benytte i forbindelse med arkeologisk registreringsarbeid, som en del av veiprosjekter. Bakgrunnen er at det de siste årene har kommet til en rekke nyere fjernmålingsmetoder som kan være med å forbedre og effektivisere de metodene som i dag brukes ved arkeologiske registreringer.

Les mer om Nyere arkeologiske registreringsmetoder ved vegutbygging
Seminar på Røros: Over og under bakken

Seminar på Røros: Over og under bakken

NIKU inviterer til avsluttende fagseminar for verneverdig bebyggelse og arkeologiske kulturminner fra tiden etter 1537. Røros ligger som kjent på Verdensarvlisten, og er kjent for sin særegne trebebyggelse og gruve-miljø som går tilbake til 1600-tallet.

Les mer om Seminar på Røros: Over og under bakken
Skipsfunn i Bjørvika

Skipsfunn i Bjørvika

Ved NIKUs utgravninger i Barcode B13, like vest for Nordenga bro i Oslo, har arkeologene funnet godt bevarte rester av en båt fra middelalderen. Det er grunn til å tro at båten er fra senmiddelalderen.

Les mer om Skipsfunn i Bjørvika
Boklansering: More than just bones: Ethics and research on human remains

Boklansering: More than just bones: Ethics and research on human remains

Det inviteres til lansering av boken "More than just bones: Ethics and research on human remains" hos NIKU 31. januar.

Les mer om Boklansering: More than just bones: Ethics and research on human remains
Video: Digital rekonstruksjon av Holdhusmadonnaen

Video: Digital rekonstruksjon av Holdhusmadonnaen

Etter at Holdhusmadonnaen ble konservert hos NIKU, ble det laget en digital rekonstruksjon med animasjon som viser opprinnelige farger og mønster. Se videoen her.

Les mer om Video: Digital rekonstruksjon av Holdhusmadonnaen
Kirkekunst på Europa-turné

Kirkekunst på Europa-turné

Fra Leka kirke i Nord-Trøndelag er en sjelden kunstskatt nå på utlån til museer i Nederland og Tyskland.

Les mer om Kirkekunst på Europa-turné
Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?

Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?

Fremveksten av en ny stor havbruksnæring langs kysten griper inn i tradisjonelle måter å livnære seg på, og skaper utfordringer for miljømessig og sosial bærekraft. Lokalsamfunn kan trekke lærdom fra hvordan norsk havbruksnæring har opptrådt i forhold til urfolkssamfunn i Canada.

Les mer om Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?
Utfordringa er å sjå kva landskapet har å by på

Utfordringa er å sjå kva landskapet har å by på

Korleis finn ein kulturminne? Og korleis registrerer ein dei? Og kva er eigentleg eit kulturminne?

Les mer om Utfordringa er å sjå kva landskapet har å by på
Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap

Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap

Det praktiseres svært ulike tilnærminger til forskning på og inkludering av tradisjonell og lokal økologisk kunnskap i forskningsprosjekter. Dette er et kunnskapsfelt det er økende etterspørsel etter både i forvaltning og forskning.

Les mer om Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap
Seminar: Cosmopolitan Heritage – Archaeology beyond Nationality

Seminar: Cosmopolitan Heritage – Archaeology beyond Nationality

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved UiO og NIKU inviterer til to-dagars tverrfaglege seminar: "Cosmopolitan Heritage: Archaeology beyond Nationality" i Oslo 22. og 23. november. 2012.

Les mer om Seminar: Cosmopolitan Heritage – Archaeology beyond Nationality
Kronikk: Hva bør fredes?

Kronikk: Hva bør fredes?

Kulturminner: Hvilken rolle og betydning skal vern av kulturminner ha i det 21. århundre? Kronikken av avdelingsleder og forsker Leidulf Mydland sto på trykk i Aftenposten 16. september:

Les mer om Kronikk: Hva bør fredes?
Kronikk: Hva skal vi ta vare på?

Kronikk: Hva skal vi ta vare på?

Hvis Høyblokken skal erstattes av et nytt bygg, bør det utformes slik at det «siterer» Høyblokken - ikke som en kopi, men som en tydelig henvisning til det som var før.

Les mer om Kronikk: Hva skal vi ta vare på?
Supermann, agurkjakt og kulturminner

Supermann, agurkjakt og kulturminner

– Vi trenger en konstruktiv, verdiorientert debatt om kulturminner fremfor enkeltsakskrangling og personjakt. Det skriver NIKUs administrerende direktør Carsten Paludan-Müller i et debattinnlegg i Aftenposten.

Les mer om Supermann, agurkjakt og kulturminner
Holdhusmadonnaen – Norges eneste malte madonna i stein fra middelalderen

Holdhusmadonnaen – Norges eneste malte madonna i stein fra middelalderen

Steinskulpturen av Maria og Jesusbarnet har vært til behandling i NIKU i underkant av et år, og er nå ferdig konservert. Skulpturen, som er den eneste i sitt slag i Norge, kom tilbake til Holdhus kirke 14. juni, 2012.

Les mer om Holdhusmadonnaen – Norges eneste malte madonna i stein fra middelalderen
Første gang med georadar på nordnorske gårdshauger

Første gang med georadar på nordnorske gårdshauger

For første gang skal nordnorske gårdshauger undersøkes med georadar og laserskanner. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Troms fylkeskommune, Arkeologisk museum, Universitetet i Tromsø og en rekke andre samarbeidspartnere. Med oppstart i juni 2012, vil prosjektet først dokumentere gårdshaugen Saurbekken i Harstad kommune.

Les mer om Første gang med georadar på nordnorske gårdshauger
Nettverkssamling om kulturarv og utvikling

Nettverkssamling om kulturarv og utvikling

NIKU holdt en nettverkssamling om kulturarv og utvikling fredag 13 april. Dette var en oppfølger til Riksantikvarens seminar høsten 2011, som samlet mange aktører og fagmiljøer. De som deltok jobber med kulturarv og utvikling fra ulike profesjoner og posisjoner. Fokuset for seminaret var ulike potensialer for verdiskapning som er knyttet til byutvikling og kulturarv, med vekt på lokal inkludering.

Les mer om Nettverkssamling om kulturarv og utvikling
Internasjonal konferanse om kulturarv og urban fattigdom

Internasjonal konferanse om kulturarv og urban fattigdom

Mer enn femti eksperter møttes i Oslo 11.-12. april, 2012, for å diskutere kulturarv og utvikling, med fokus på mer enn bevaring av gamle bygninger og minnesmerker.

Les mer om Internasjonal konferanse om kulturarv og urban fattigdom
Arkeologi i Eidsvollsbygningens kjeller

Arkeologi i Eidsvollsbygningens kjeller

Eidsvollsbygningen har en spennende historie, og viktige og hittil ukjente sider av denne er funnet i grunnen under kjellergulvet. Det er NIKU som på oppdrag fra Statsbygg har foretatt de arkeologiske utgravningene som har avdekket fundamentmurer, teglsteinsgulv, hellelegninger, en brønn og en grue. Utgravningene har foregått med mellomrom fra juni 2011 til februar 2012.

Les mer om Arkeologi i Eidsvollsbygningens kjeller
Bebyggelse fra vikingtiden oppdaget ved Gokstadhaugen

Bebyggelse fra vikingtiden oppdaget ved Gokstadhaugen

Spor etter større bylignende bebyggelse og gateløp fra vikingtid er for første gang oppdaget nær Gokstadhaugen øst for Sandefjord i Vestfold – uten å grave i jorden. Hva funnet egentlig representerer er det for tidlig å si noe sikkert om, men dette kan ha vært del av et større handelssentrum med verksteder og havn med tilknytning til funnene i den kjente Gokstadhaugen.

Les mer om Bebyggelse fra vikingtiden oppdaget ved Gokstadhaugen
Konflikt og kulturminner

Konflikt og kulturminner

NIKU er partner i det EU-finansierte CRIC-prosjektet: "Cultural Heritage and the Re-construction of Identities after Conflict". Prosjektet har siden 2007 har arbeidet med hvordan konflikt, krig og kulturminner henger sammen.

Les mer om Konflikt og kulturminner
Workshop: Hvordan kystnære urfolk i Canada og Norge opplever havbruksnæringen

Workshop: Hvordan kystnære urfolk i Canada og Norge opplever havbruksnæringen

NIKU er medarrangør av en workshop om hvordan kystnære urfolk i Canada og Norge opplever havbruksnæringen. Konferansen finner sted i Munchen 7-8 oktober 2011.

Les mer om Workshop: Hvordan kystnære urfolk i Canada og Norge opplever havbruksnæringen
Mafiatilstander: Gravde ut romerske ruiner under ulovlig søppelfylling i Italia

Mafiatilstander: Gravde ut romerske ruiner under ulovlig søppelfylling i Italia

En by på nordsiden av vulkanen Vesuv i Italia fjernet en ulovlig, mafiakontrollert søppelplass, og tok tilbake kulturminnet som var begravd under avfallet: en romersk villa og badeanlegg. For innsatsen ble borgermesteren og en ledende arkeolog tildelt den europeiske kulturarvsprisen i Oslo 14. september 2011.

Les mer om Mafiatilstander: Gravde ut romerske ruiner under ulovlig søppelfylling i Italia
Gladiatorskole oppdaget i den romerske byen Carnuntum

Gladiatorskole oppdaget i den romerske byen Carnuntum

Et særegent bygningskompleks er oppdaget under bakken i den romerske byen Carnuntum, 20 km øst for Wien i Østerrike. Dette vil gi ny kunnskap om hvordan romerske gladiatorer levde og døde i den romerske provinsen langs elven Donau.

Les mer om Gladiatorskole oppdaget i den romerske byen Carnuntum
Konferanse: "Bygningsarkeologien – mål og mening"

Konferanse: "Bygningsarkeologien – mål og mening"

Nordisk forum for bygningsarkeologi inviterer sammen med NIKU og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til en tredagers konferanse 30. september - 2. oktober 2011. Begrenset antall plasser igjen.

Les mer om Konferanse: "Bygningsarkeologien – mål og mening"
Seminar: Levanger gjennom 1000 år - utviklingslinjer og spørsmål

Seminar: Levanger gjennom 1000 år - utviklingslinjer og spørsmål

Levanger kommune inviterer til seminar om utviklingen i Levangerområde fra år 1000 frem til i dag. Seminaret arrangeres i samarbeid med NIKU, og er åpent for alle interesserte. Seminaret holdes 6-7. oktober 2011.

Les mer om Seminar: Levanger gjennom 1000 år - utviklingslinjer og spørsmål
Risor kirke

Prekestolen og altertavlen i Risør kirke ferdig konservert

En engel på høyre side av altertavlen i Risør kirke har i løpet av de siste 20 årene mistet mye maling, og mer sto i fare for å forsvinne. Både altertavlen og preke-stolen har vært på Riksantikvarens prioriteringsliste over ventende konserveringsarbeider. Derfor har konservatorer fra NIKU i oktober brukt tre uker til konsolidering (sikring av løs maling), rensing, fernissering og retusjering, for å bevare inventaret best mulig.

– Konsolideringen av løs maling har vært veldig tidkrevende, på grunn av malingens lagoppbygging og mengden løs maling, sier prosjektleder Nina Kjølsen. – Siden det er lag av opprinnelig maling, oppmaling fra 1895, og en siste oppmaling fra 1928, så var malingsflakene vi måtte feste svært tykke og stive. Dette er blitt gjort med flere påføringer av lim, etterfulgt av varme og press. Vi ble veldig fornøyd med sluttresultatet, sier hun.

Risør kirke stod ferdig bygget som en korskirke i tømmer i 1647. Altertavlen kom til kirken ved en tilfeldighet. Med på et lasteskip fra Holland var et stort maleri på vei til en kirke i Riga. Men skipet havarerte utenfor Tvedestrand. En av de mektige handelsmennene i Risør kjøpte den synkende lasten og fikk reddet maleriet. Det er malt av en ukjent kunstner etter et stikk av Boëthius Bolswert, som igjen har benyttet et Rubensmaleri som forelegg. Maleriet ble skjenket i gave til kirken i ca 1660. Den utskårede prekestolen og altertavlens corpus ble skåret i henholdsvis 1667 og 1674. Prekestolens trappevange kom på plass i 1774.

I 1895 ble både prekestol og altertavle malt hvite med forgylte detaljer. Men kirkestilen skiftet igjen, og i 1928 var Finn Krafft i Risør kirke på oppdrag fra Riksantikvaren, og skrev i sin rapport: ” altertavlen og prekestolen fikk igjen sine barokkfarver. Paa svart bunn gløder det i sølv, gull og rødt, mens en dempet grønn, en mattblaa og en pergamenthvit farve hovedsakelig er brukt til drakterne.”

Under NIKUs konserveringsarbeid ble det konstatert at Krafft hadde truffet ganske godt da teamet hans malte opp igjen altertavlen og prekestolen. De hadde i hovedsak bare dempet fargene noe i forhold til de opprinnelige. Men andre steder var det tydelig at de hadde tatt egne valg. Det som opprinnelig hadde vært en lyseblå sky rundt Jesus, er i dag malt beige.

NIKUs konservatorteam bestod av prosjektleder Nina Kjølsen, Anne Ørnhøi, Dagheid Berg, Ingrid Matheson, Carina Igelstad og hospitant Magalie Bonaud.

FOTO OVER: Prosjektleder Nina Kjølsen, Anne Ørnhøi og Carina Igelstad retusjerer skadene på prekestolen i Risør kirke. UNDER: Engelen på høyre side av altertavlen før og etter konservering. Den hadde opprinnelig maling og to lag fra 1895 og 1928. Med en liten pensel ble lim påført under malingslaget. Deretter ble det brukt lokalvarme og press for å feste malingen.

 

Prekestolen og altertavlen i Risør kirke ferdig konservert