Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?

Tone Olstad og Annika Haugen er i gang med et prosjekt for Riksantikvaren om fremtidens klimautfordringer for kirker.

Prosjektet  «Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?» har i første omgang valgt ut Skoger gamle kirke i Buskerud som et pilotprosjekt. Pilotprosjektet gjennomføres i løpet av mai og juni måned.

Les mer om NIKUs forskning på klimaendringer

Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?