Marocco.jpg

Internasjonal konferanse om kulturarv og urban fattigdom

Mer enn femti eksperter møttes i Oslo 11.-12. april, 2012, for å diskutere kulturarv og utvikling, med fokus på mer enn bevaring av gamle bygninger og minnesmerker.

Tre av fire konflikter i verden skjer i dag i byer, og levende kultur er et viktig redskap for forsoning og fred. Verdensbankens nye visepresident Rachel Kyte møtte norsk og internasjonal ekspertise på konferansen i Oslo.   

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Verdensbanken arrangerte den internasjonale konferansen sammen. Temaet var hvordan kulturarv kan brukes som redskap for å bekjempe urbanisering av fattigdom. Målet med konferansen var å fremme diskusjon og dialog mellom ledende globale eksperter innen to vanligvis atskilte områder: Kulturarv og slumutvikling/urban fattigdomsreduksjon.  

Kulturarv – både materiell og immateriell – er generelt en underutnyttet utviklingsressurs i byer i utviklingsland. I tillegg er mange bykjerner med rike kulturelle levninger også de som har dårligst fysisk infrastruktur med det høyeste antallet lavinntektsinnbyggere. Hovedspørsmålet for konferansen var å drøfte hvorvidt og hvordan investeringer i kulturarv kan støtte en urban utvikling som kommer lavinntektsgrupper til gode. Det ble høstet erfaringer fra tidligere prosjekter innen både kulturarv og slumoppgradering, og på basis av denne meningsutvekslingen utvikles det nå anbefalinger med henhold til framtidige investeringer i sentrale byområder. 

Konferansen ble finansiert av Verdensbankens urbane flergiverfond hvor bl.a. Norge (UD), Nederland, Italia og India bidrar. Rachel Kyte, Verdensbankens nye visepresident for miljø, landbruk, og urban utvikling deltok i den avsluttende paneldiskusjonen. Hun hadde i tillegg samtaler i Utenriks- og Miljøverndepartmentet.

Les programmet

Publisert