lekaskapet.jpgLekaskapet. Foto: Arve Kjersheim/Riksantikvaren

Kirkekunst på Europa-turné

Fra Leka kirke i Nord-Trøndelag er en sjelden kunstskatt nå på utlån til museer i Nederland og Tyskland.

I flere norske kirker har vi middelalderkunst som er unik, også i verdenssammenheng. Langs kysten, fra Sunnmøre til Nordland, finner vi fem alterskap, som sammen går under betegnelsen Lekagruppen. Alterskapene antas å komme fra Utrecht i Nederland på 1500-tallet. Verkstedene i Utrecht var viktige eksportører av kirkekunst i middelalderen. I dag finnes nesten ingen eksempler på denne kunsten igjen, noe sted i verden.

På turné
De fem alterskapene står i kirker i Ørsta, Grip, Leka, Hadsel og Røst. Det aller best bevarte skapet finner vi i kirken i Leka. Dette vises nå fram ved Catharijneconvent i Nederland, et museum som er internasjonalt anerkjent for sin store samling med kirkekunst. Deretter fortsetter alterskapet utenlandsturneen til Suermondt-Ludwig-Museum i Aachen, Tyskland. Til våren bærer det hjemover til Leka kirke igjen.

Konservering
Årlig bruker Riksantikvaren mellom 6 og 7 millioner kroner til bevaring av kirkekunst. Alterskapene i Lekagruppen er alle konservert mellom 1985 og 2012, hos Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Skapet fra Leka kirke har også fått en ny finpuss i forbindelse med Europa-turneen.

Overlevde reformasjonen
I hele Nord-Europa ble mye av kirkekunsten, i de til da katolske kirkene, fjernet og ødelagt under reformasjonen på 1500-tallet. Det var sannsynligvis fattigdom som gjorde at Lekagruppen ikke ble offer for reformasjonen. Man hadde rett og slett ikke råd til å erstatte dem med nye altertavler. Kirkene lå også på steder som i tiden rundt reformasjonen ikke lenger var sentrale gjennomfartsårer. Det kan være en medvirkende årsak til at alterskapene ikke ble ødelagt.

Alterskap i gave fra prinsesse
I 1515 skulle den 14 år gamle prinsesse Isabella seile fra Nederland til Danmark for å starte sitt liv med sin nye ektemann, kong Christian II av Danmark/Norge. På overfarten herjet en fryktelig storm. Redd for sitt liv ba Isabella til Gud; dersom hun overlevde ferden skulle hun skjenke kirken i sitt nye fedreland en gave. Prinsessen overlevde ferden og ga Lekaskapene i gave til kirken i Danmark/Norge.

Erkebispen av Nidaros, Erik Valkendorf, fulgte prinsessen på reisen. Han var Isabellas sjelesørger og en av kong Christians mest betrodde rådgivere. Mange mener at Valkendorf er årsaken til at alterskapene havnet i kirkene langs kysten. Kirkene her var innenfor hans bispedømme og han kan ha spesialbestilt alterskapene til de aktuelle sognene.

Kirkekunst på Europa-turné
Publisert