Kjellerplan 1880.jpgEidsvollbygningen, kjellerplan ca. 1800.

Konferanse: "Bygningsarkeologien – mål og mening"

Nordisk forum for bygningsarkeologi inviterer sammen med NIKU og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til en tredagers konferanse 30. september - 2. oktober 2011. Begrenset antall plasser igjen.

Det legges opp til to konferansedager med håndplukkede innledere og utvalgte innlegg fra forumets medlemmer. Etter dag to blir det festmiddag i bygningshistoriske omgivelser, mens søndagen er viet ekskursjoner til aktuelle bygninger fra 1600-tallet til 1800-tallet i Oslo sentrum.

Konferansens tre hovedtemaer
Konferansens tittel Bygningsarkeologien – mål og mening åpner for ulike perspektiver på bygningsarkeologisk virksomhet. Noen av disse vil bli presentert første dag i de innledende innleggene basert på konkrete prosjekter og erfaringer. Andre dag vil innleggene bli presentert i tre parallellsesjoner.

Metode
Innenfor temaet “Bygningsarkeologi som metode” vil både teoretisk-metodiske spørsmål og bruk av tradisjonelle metoder versus nye teknikker og verktøy bli drøftet. Her vil også spørsmål om standardisering av undersøkelsesmetoder være tema.

Betydning/Praksis
Bygningsarkeologi som premiss for restaurering og produksjon av ny kunnskap: Presentasjon av ferske resultater med vekt på den nytte de fikk for et restaurerings-prosjekt, en tilpasning til ny bruk, en verneargumentasjon eller som ny historisk kunnskap.

Utdanning/Teori og praksis
Her presenteres første dag situasjonen og erfaringene i de forskjellige land og spørsmålet om felles nordisk videre-utdanning blir drøftet. Hvilke miljøer tilbyr opplæring og undervisning i dag? Hvem bør rekrutteres til bygningsarkeologien? Hvor langt kan man komme i  utdannelsen innenfor studiesituasjonen? Hvordan har undervisningen i faget utviklet seg?

Tid og sted
Konferansen arrangeres 30. september – 2. oktober, 2011, på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, 0175 Oslo.

Første påmeldingsfrist var 22. august 2011, men det er fortsatt et begrenset antall plasser igjen. Ta kontakt med NIKU for mer informasjon eller påmelding: ea@niku.no

Program (pdf)

Nordisk forum for bygningsarkeologi

Publisert