youtube.jpg

Konflikt og kulturminner

NIKU er partner i det EU-finansierte CRIC-prosjektet: "Cultural Heritage and the Re-construction of Identities after Conflict". Prosjektet har siden 2007 har arbeidet med hvordan konflikt, krig og kulturminner henger sammen.

Konflikter rommer ofte spenningere mellom ulike identiteter, og kulturminnene er en viktig bærer og formidler av identitet. Dermed blir ødeleggelse og gjenoppbygging av kulturminner ofte en del av de prosesser som foregår rundt konflikt og forsoning.

CRIC har forsket på både nyere og eldre konflikter i Bosnia, Kypros, Spania, Frankrike og Tyskland. Underveis er det produsert en rekke video-presentasjoner på CRICs YouTube-kanal, som forteller om resultater og observasjoner.

I videoen under forteller professor Karl-Siegbert Rehberg og historiker Matthias Neutzner hvordan minnet om bombingen av Dresden på 13. februar 1945 har vært preget av politiske bevegelser fra kjølvannet av krigen til i dag. Den politiske bruken av historien styrket den symbolske betydningen av Dresden. Forståelsen av minnesmerket har endret seg over tid, og påvirket gjenoppbyggingen i Dresden før og etter 1990, særlig gjenoppbyggingen av Frauenkirche.

Administrerende direktør i NIKU Carsten Paludan-Müller og Dr. Marie-Louise Stig Sorensen av University of Cambridge forteller i denne videoen hvordan oppfatningen av kulturarven kan påvirke historiefortelling og identitetsbygging.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Publisert