middelaldeparken_liten.png

NIKU i middelalderparken

NIKU har sammen med Rambøll Norge AS (Oslo), med Landskapsfabrikken AS, Carl Viggo Hølmebakk AS, Conventor, Lysdesign Halvor Næss og kunstner Knut Wold vært ett av tre team som har deltatt i et paralellopppdrag om utvikling av Middelalderparken i Oslo.

Fra 2020 skal den nye Follobanen være ferdig, og sporene skal legges i kulvert gjennom dagens Klypen-spor i Middelalderparken. Dermed frigjøres store arealer til ny bruk, og Jernbaneverket, Oslo kommune og Riksantikvaren har derfor bedt tre arkitektteam om å utarbeide skisser/forslag til hvordan dette området kan fremstå. Teamene er blitt bedt om å lage hvert sitt forslag, med ulikt tyngepunkt, - som hhv en bydelspark, en eventpark som kan romme f.eks. konserter og festivaler av ulikt slag, og en historiepark som vektlegger kulturminner og formidling av historie. Teamet som NIKU har deltatt sammen med har hatt Historieparken som sitt hovedtema.

NIKU i middelalderparken

Rambøll Norge AS (Oslo), Landskapsfabrikken AS, Carl Viggo Hølmebakk AS, Conventor, Lysdesign Halvor Næss og Knut Wold

Publisert