Dhaka.jpg

Nettverkssamling om kulturarv og utvikling

NIKU holdt en nettverkssamling om kulturarv og utvikling fredag 13 april. Dette var en oppfølger til Riksantikvarens seminar høsten 2011, som samlet mange aktører og fagmiljøer. De som deltok jobber med kulturarv og utvikling fra ulike profesjoner og posisjoner. Fokuset for seminaret var ulike potensialer for verdiskapning som er knyttet til byutvikling og kulturarv, med vekt på lokal inkludering.

“Urban Development and Added Value of Cultural Heritage for Local Communities”

PROGRAM
Anthony Tung: “The Unfolding Global Conservation Crisis”
Patricia Anahory: “In Search of Alternative Routes/Roots: Sustainable development as emancipation”
Thalia Kennedy: “Intangible Cultural Heritage in Urban Conflict Recovery “
Taimur Islam: Save Puran Dhaka: An outline for an integrated approach for the urban regeneration of the historic city
Guido Licciardi: “World Bank Policies and Strategies on Urban Development and Cultural Heritage”

Om innlederne:
Anthony Tung er utdannet arkitekt og har tidligere arbeidet som byplanlegger i New York, der han fortsatt er bosatt. Han foreleser nå om byutvikling og har vært tilknyttet universiteter som Cambridge, Harvard, og Massachussetts Institute of Technology (MIT). Han er forfatter av boken “Preserving the world’s greatest cities” (2001), og kjent for sin inngående kjennskap til og engasjement for forholdet mellom ivaretakelse av urbane kulturhistoriske kvaliteter og sosiale og miljømessige utfordringer.

Guido Licciardi er Urban Specialist I Verdensbanken, og jobber I; The Finance, Economics, and Urban Development Department. Hans fagfelt er urban utvikling, infrastrukturplanlegging, bevaring av historiske byer, kulturminnevern, lokal medvirkning i byutvikling, krisehåndtering og bærekraftig turisme. Han har tidligere arbeidet for Aga Khan Trust for Culture, UNESCO, Carnegie Mellon University, Iranian Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Organization, Italian Ministry of Heritage and Cultural Activities, og International Council on Monuments and Sites. Han har felterfaring fra Midt-Østen, Nord-Afrika, Øst- og Vest-Asia. Han har publisert omkring 30 artikler i internasjonale tidsskrifter og forelest ved internasjonale konferanser og universiteter. Han har en Ph.D fra the Department of Structural Engineering of Milan Polytechnic i Italia.

Patricia Anhory er direktør for CIDLOT-senteret ved Universitetet i Kap Verde. CIDLOT er et forskningssenter med fokus på lokal utvikling og arealplanlegging. Senteret ble opprette for tre år siden, og er det første i sitt slag i landet. Arkitektur og urbanisme ut fra et endogent perspektiv har vært satsingsområder for senteret etter opprettelsen. En viktig målsetting for senteret er å bidra for å skape bærekraftig boligpolitikk, og denne målsettingen la grunnen for etableringen av den første oversikten over boligarkitektur i Kap Verde. Før hun returnerte til Kap Verde, var Anahory har en rekke års erfaring fra flere arkitekt- og designkontorer i New York. Hun er med-stifter av xu: innovations, en tverrfaglig praksis som tar utgangspunkt i en kritisk forståelse av urban dynamikk, miljøstudier, arkitektur og multi-media. Patricia Anahory er utdannet arkitekt ved Boston Architectural College og har en mastergrad i aritektur fra Princeton University.

Taimur Islam leder det uavhengige nettverket Urban Study Group i Dakha. Han er tidligere arkitekt, nå kulturarvsaktivist, og leder en sterk gruppering med utgangspunkt i lokal deltakelse og nettverksjobbing med frivillige organisasjoner for å ta vare på Dhakas historiske miljøer og områder.  Han har vært særlig opptatt av den rollen kulturell identitet har i den overordnete byplanleggingen og i forvaltning av kulturarv, med særlig fokus på erfaringer og best practices innenfor lovgivning, deltakelse, finansiering og teknologiutvikling.

Thalia Kennedys akademisk bakgrunn er innen kunst- og arkitekturhistorie. Hennes primære forskningsfelt er knyttet til den islamske og Sør-Asiatiske sfæren, som også var tematisk ramme omkring hennes avhandling i 2008. Hun har hatt gjestestipend ved the School of Oriental & African Studies, the Victoria & Albert Museum, og the Institute of Ismaili Studies i London.  Fra 2007, var Kennedy direktør for the Turquoise Mountain Institute for Afghan Arts & Architecture i Kabul, et Turquoise Mountain Trust initiativ etablert for å legge til rette for videreføring av tradisjonshåndverk (teknikker og kunnskap) til nye generasjoner håndverkere. Hun fratrådte sin stilling i desember 2010 som et ledd i overføringen av ledelsen av prosjektet til lokale krefter. Kennedy har siden det vært den del av instituttets ledergruppe, og returnerer regelmessig til Kabul for å følge og støtte instituttets arbeid. I 2011 var hun gjesteforsker ved the Getty Conservation Institute i Los Angeles, hvor hun utførte arbeider knyttet til ivaretakelsen av immateriell kulturarv. Hun har også vært Scholar in Residence ved the Doris Duke Foundation for Islamic Art i Honolulu. Arbeidet hennes der fokuserte på beskyttelse og gjenoppbygging av lokale håndverkstradisjoner. I dag er hun konsulent for håndverksutviklingsprosjekter. I år tiltrer hun som avdelingsleder for utdanning ved the Museum of Islamic Art (MIA) i Qatar.

Publisert