Levanger 100 aar.jpgLevanger markerer i 2011 sin historie gjennom 1000 år.

Seminar: Levanger gjennom 1000 år - utviklingslinjer og spørsmål

Levanger kommune inviterer til seminar om utviklingen i Levangerområde fra år 1000 frem til i dag. Seminaret arrangeres i samarbeid med NIKU, og er åpent for alle interesserte. Seminaret holdes 6-7. oktober 2011.

Seminaret presenterer ny kunnskap og formidler lite tilgjengelig kunnskap om utviklingen i Levangerområdet i perioden frå ca år 1000 fram til i dag, med spesielt blikk på urbaniseringstendenser og byutvikling i området. Det legges opp til en tverrfaglig tilnærming med deltakelse av historikere, arkeologer, kunsthistoriker og andre.

Bakgrunnen for seminaret er at Levanger i år markerer sin historie gjennom 1000 år. Jubileet er forankret i en omtale av Levanger i Gunlaug Ormtunges Saga, der handlingen er lagt til en gang mellom 1008 og 1012.

Levanger fikk sin bystatus for 175 år i 1836 som første by i Nord-Trøndelag og Riksantikvaren har satt i gang kulturmiljøfredning av trehusbyen.

Seminaret tar utgangspunkt i behovet for å bringe fram ny og mer sikker kunnskap om Levangers historie gjennom de siste 1000 år.

TID: 6. og 7. oktober 2011

STED: HiNT, Røstad Levanger

Åpent for Historieinteresserte, fagfolk, lærere i skolen, studenter og andre.

Påmelding innen 22. september.

Program

Publisert