georadar_gokstad.jpg

Seminar: Teknologiske nyvinninger gir spennende arkeologiske resultater

NIKU inviterer til seminar på NIKU i Oslo: The LBI ArchPro Initiative and Scandinavian Archaeology, 30. april 2013, kl. 13:00-15:00.

Det Wien-baserte forskningsinstituttet LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology har som mål å utvikle faglig forsvarlige og kostnadseffektive metoder til bruk i ikke-destruktiv arkeologi, deriblant laserskanning fra fly og arkeologisk geofysikk.  NIKU har, som en av de internasjonale partnerne i prosjektet, prosjektledelsen for den norske delen av prosjektet. De tre siste årene har vi gjennomført store undersøkelser på forskjellige lokaliteter i Vestfold. Data fra disse undersøkelsene er for tiden under bearbeiding og tolkning. På dette seminaret får du et innblikk i den siste utviklingen innen avansert teknologi og arkeologi, samt en del spennende arkeologiske resultater fra Vestfold.

Seminaret holdes i NIKUs lokaler i Storgata 2 i Oslo.
Påmelding til Kirsti Elisabeth Sundet - kirsti.e.sundet@niku.no

Program:

  • Administrerende direktør Carsten Paludan-Müller ønsker velkommen
  • Wolfgang Neubauer: The LBI ArchPro Initiative
  • Michael Pregesbauer: Latest developments in high-resolution airborne remote sensing
  • Michael Doneus: New results from airborne laser scanning processing from Norway
  • Erich Nau: The LBI ArchPro Case studies in Vestfold
  • Immo Trinks: Latest results from prospected Viking Age Sites

Klokken 15 – 17 blir det mulig å møte forskerne i form av en liten “vin-mottakelse” på NIKU.

(Deltagelse her fordrer selvfølgelig at du har vært med siden klokken 13.00, og at du etter foredragene vet forskjellen på en skanner og en georadar).

For mer informasjon om LBI ArchPro:

Publisert