DSC_0191.JPG

Seminar på Røros: Over og under bakken

NIKU inviterer til avsluttende fagseminar for verneverdig bebyggelse og arkeologiske kulturminner fra tiden etter 1537. Røros ligger som kjent på Verdensarvlisten, og er kjent for sin særegne trebebyggelse og gruve-miljø som går tilbake til 1600-tallet.

18. og 19. april 2013.
På Bergstaden hotell, Rica, Røros

Prosjektseminaret er rettet mot arkeologer, bygningshistorikere og andre, enten du jobber med forskning eller forvaltning. Fellesnevneren for deltagelse bør være interesse for kulturminneforvaltning, bygningsvern, arkeologi og historie fra tiden etter 1537.

Programmet er fordelt over to dager, og inneholder følgende tema:

Del 1: 1537 Det vanskelige skillet (forvaltningsperspektivet)
Del 2: Arkeologi for tiden etter 1537 (arkeologiske eksempel)
Del 3: Bergstaden Røros ut fra arkeologiske kilder

Se detaljert program

Påmeldingsfrist 15. mars.

Seminaret har sitt utgangspunkt i det Forskningsrådsfinansierte Miljø2015-prosjektet LAND: The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and management. NIKU er arrangør i samarbeid med Røros kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren. Seminaret støttes av Norsk Kulturminnefond.

Seminar på Røros: Over og under bakkenSeminar på Røros: Over og under bakken
Publisert