A lage kulturminner forside breddebilde.jpg

Vi inviterer til åpent seminar: Hvordan blir et kulturminne til?

I anledning utgivelsen av SIS-antologien «Å lage kulturminner», har vi gleden av å invitere til et seminar hos NIKU, Storgata 2, Oslo. Torsdag 14. november kl. 15 – 16:30. Seminaret er åpent for alle kulturminneinteresserte.

Fem av artikkelforfatterne vil gi korte presentasjon av sine artikler fra 15-16, med påfølgende mottagelse:

Torgrim Sneve Guttormsen: Bruken av en heroisk fortid i lokalt minnearbeid: Vikinghelten Harald Hårfagre.

Joel Taylor: Mediet er ikke meldingen: en diskusjon av møtet mellom materialitet og immaterialitet som uttrykk for verdier av kulturarv

Leidulf Mydland: Olavsrosa: en alternativ kulturminnediskurs

Knut Fageraas: Verdensarvens forandringer på Vega: kulturell verdsetting langs nye og gamle skillelinjer

Carsten Paludan-Müller: Verdensarv og retorik – refleksjoner over dagens og morgendagens valg og brug av kulturminner i Europa

Seminaret ledes av redaktør for antologien, Grete Swensen.

Vel møtt!

Vi setter pris på snarlig påmelding til Kirsti Sundet: kirsti.e.sundet@niku.no

Les mer om antologien

Publisert