SalmonVoices

Workshop: Hvordan kystnære urfolk i Canada og Norge opplever havbruksnæringen

NIKU er medarrangør av en workshop om hvordan kystnære urfolk i Canada og Norge opplever havbruksnæringen. Konferansen finner sted i Munchen 7-8 oktober 2011.

Les mer om workshopen Salmon Voices

Workshop: Hvordan kystnære urfolk i Canada og Norge opplever havbruksnæringen
Publisert